Zachowek gdy była darowizna

zachowek

Zachowek, czyli roszczenie o zapłatę określonej kwoty wysuwane przez spadkobierców ustawowych, którzy nie doszli do dziedziczenia, względem spadkobiercy testamentowego, ma na celu przede wszystkim ochronę interesów osób najbliższych spadkodawcy. Instytucja zachowku już na stałe wpisała się do obowiązującego systemu prawnego i nie jest żadnym novum, dlatego każdy spadkobierca testamentowy przyjmując spadek powinien liczyć się z … [Read more…]