O co pyta sąd na sprawie spadkowej?

pytania sądu na sprawie spadkowej

Kierując jakąkolwiek sprawę pod rozstrzygnięcie sądu uświadomić sobie należy, że zawsze, niezależnie od tego czy reprezentuje nas profesjonalny pełnomocnik bądź czy występujemy sami, sąd będzie oczekiwał ustnych wyjaśnień w sprawie i będzie zadawać pytania mające na celu ustalenie stanu faktycznego, dlatego dobrze jest już na początku postępowania przygotować się do zeznań. Treść zadawanych przez sąd … [Read more…]

Dziedziczenie po rozwodzie

dziedziczenie po rozwodzie

Orzeczenie rozwodu pomiędzy małżonkami ma bardzo doniosły charakter, gdyż poza rozwiązaniem samego małżeństwa, zakończeniu ulegają również dotychczasowe więzi prawne łączące dwójkę osób, które zostały wykreowane na mocy zawartego związku, a więc np. ustaje wspólność majątkowa małżonków. Wraz z wyrokiem rozwodowym, co jest oczywiste, małżonkowie tracą również przywileje jakie niosło ze sobą małżeństwo, warto więc pamiętać … [Read more…]

Nabycie spadku

adwokat prawo spadkowe

Zgodnie z terminologią zawartą w Kodeksie cywilnym, nabycie spadku następuje z chwilą jego otwarcia, natomiast otwarcie spadku ma miejsce w momencie śmierci spadkodawcy. W chwili otwarcia spadku następuje więc dziedziczenie, a więc w prawa i obowiązki zmarłego wstępują jego następcy prawni. Moment otwarcia spadku jest bardzo istotnych, gdyż według stanu rzeczy istniejącego w tej chwili … [Read more…]

Prawo spadkowe, a podatki

Dziedziczenie na podstawie testamentu czy ustawy, zawsze wymaga od spadkobiercy podjęcia pewnych kroków i dopełnienia formalności związanych z faktycznym objęciem majątku spadkowego, przez co bardzo łatwo o pewnych kwestiach zapomnieć, co niestety może mieć przykre skutki prawne. Jedną z takich okoliczności, traktowanych nieco po macoszemu, jest powstanie obowiązku podatkowego od otrzymanego majątku spadkowego, przez co … [Read more…]

Zachowek gdy była darowizna

zachowek

Zachowek, czyli roszczenie o zapłatę określonej kwoty wysuwane przez spadkobierców ustawowych, którzy nie doszli do dziedziczenia, względem spadkobiercy testamentowego, ma na celu przede wszystkim ochronę interesów osób najbliższych spadkodawcy. Instytucja zachowku już na stałe wpisała się do obowiązującego systemu prawnego i nie jest żadnym novum, dlatego każdy spadkobierca testamentowy przyjmując spadek powinien liczyć się z … [Read more…]