Jak przeprowadzić postępowanie o nabycie spadku mieszkając za granicą?

Spadek można odziedziczyć bądź na podstawie sporządzonego przez spadkodawcę testamentu, bądź na podstawie przepisów ustawy, gdy brak jest testamentu lub gdy stwierdzono jego nieważność. Procedura nabycia spadku jest natomiast w obydwóch przypadkach taka sama i może ją zainicjować nie tylko spadkobierca, lecz również osoba mająca interes prawny w stwierdzeniu nabycia spadku przez spadkobiercę.

Wydziedziczenie w testamencie, a prawo do zachowku.

hand-325321_1920

Terminy, którymi posługujemy się w języku potocznym nie zawsze rozumiane są tak samo na gruncie obowiązujących przepisów, dlatego często się zdarza, że osoby, które prawem na co dzień się nie zajmują określonych sformułowań używają w zupełnie innym kontekście i do opisania całkiem różnych czynności niż prawnicy, i choć zwykle w rozmowie z prawnikiem te rozbieżności … [Read more…]

Jak uniknąć płacenia zachowku

judge-gavel-1461291328xau-www-adwokat-torun-info_

Zachowek jest formą ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy, które z uwagi na fakt, że nie zostały uwzględnione w testamencie, ani w żaden inny sposób nie otrzymały należnego im w spadku udziału, mogą wystąpić z roszczeniem o zapłatę określonej sumy pieniężnej do spadkobierców testamentowych. Wskazane roszczenie określane jest właśnie mianem zachowku.

Jak długo trwa sprawa spadkowa w sądzie?

Najczęściej udzielaną przez prawnika odpowiedzią na zadawane pytania jest „to zależy” i nie inaczej jest również w przypadku pytania o czas trwania postępowania spadkowego, gdyż w zależności od okoliczności, sprawa taka może się stosunkowo szybko zakończyć, czasem już na pierwszej rozprawie czyli w kilka miesięcy od złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, a może się … [Read more…]