O co pyta sąd na sprawie spadkowej?

pytania sądu na sprawie spadkowej

Kierując jakąkolwiek sprawę pod rozstrzygnięcie sądu uświadomić sobie należy, że zawsze, niezależnie od tego czy reprezentuje nas profesjonalny pełnomocnik bądź czy występujemy sami, sąd będzie oczekiwał ustnych wyjaśnień w sprawie i będzie zadawać pytania mające na celu ustalenie stanu faktycznego, dlatego dobrze jest już na początku postępowania przygotować się do zeznań. Treść zadawanych przez sąd … [Read more…]

Dziedziczenie po rozwodzie

dziedziczenie po rozwodzie

Orzeczenie rozwodu pomiędzy małżonkami ma bardzo doniosły charakter, gdyż poza rozwiązaniem samego małżeństwa, zakończeniu ulegają również dotychczasowe więzi prawne łączące dwójkę osób, które zostały wykreowane na mocy zawartego związku, a więc np. ustaje wspólność majątkowa małżonków. Wraz z wyrokiem rozwodowym, co jest oczywiste, małżonkowie tracą również przywileje jakie niosło ze sobą małżeństwo, warto więc pamiętać … [Read more…]

Nabycie spadku

adwokat prawo spadkowe

Zgodnie z terminologią zawartą w Kodeksie cywilnym, nabycie spadku następuje z chwilą jego otwarcia, natomiast otwarcie spadku ma miejsce w momencie śmierci spadkodawcy. W chwili otwarcia spadku następuje więc dziedziczenie, a więc w prawa i obowiązki zmarłego wstępują jego następcy prawni. Moment otwarcia spadku jest bardzo istotnych, gdyż według stanu rzeczy istniejącego w tej chwili … [Read more…]